Data:
23/03/22
Oferta:
Proces selectiu TAG(OACSE)
Tasques:
Proces selectiu TAG(OACSE)
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Llistat admesos prov. i designacio tribunal(01.07.2022) 
Anunci BOP 12042022(Finalitza el termini el 29.04.2022) 
TAG(OACSE): Bases específiques creacio borsa de treball(23032022) 


Data:
10/02/20
Oferta:
BORSES OCUPACIO OACSE: COORDINADOR/A-SUBDIRECTOR/A CENTRE
Tasques:
Borses ocupació OACSE: Coordinador/a-Subdirector/a de centre.
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci constitucio borsa(11022022) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci baremacio merits(02022022) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci inici fase concurs(01122021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci resultats 2n exercici(18112021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci resultats 1er exercici(03112021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci data prova selectiva(30092021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci rectificacio llistat admesos definitiu(21.06.2021) 
COORDINADOR-SUBDIRECTOR: Anunci suspensio prova selectiva(06.10.2020) 
COORDINADOR-SUDIRECTOR-A: Llistat admesos definitiu i data const. tribunal i prova selectiva 
COORDINADOR/A- SUBDIRECTOR/A:Llistat admesos prov. i designacio tribunal(07.02.2020) 


Data:
22/07/19
Oferta:
BORSES OCUPACIO OACSE
Tasques:
 Borses d'ocupacio OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
OPER. NETEJA: Anunci constitucio borsa(30072021) 
OPER NETEJA: Anunci resultat revisiO i proposta constitucio borsa(29072021) 
OPER. NETEJA:Anunci baremacio merits(22072021) 
OPER. NETEJA:Anunci resultats definitius fase oposicio(13072021) 
OPER. NETEJA: Anunci resultats fase oposicio(07072021) 
AUX. INFERMERIA: Anunci constitucio borsa (28062021) 
OPER. NETEJA: Modificacio data constitucio tribunal(23062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci resultat reviso i proposta constitucio borsa(22062021) 
OPER. NETEJA: Llistat admesos definitiu, constitucio tribunal i data prova selectiva(18062021)  
AUX INFERMERIA: Anunci baremacio merits(18062021) 
AUX INFERMERIA:Anunci resultat definitiu fase oposicio(08062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci resultat exercici fase oposicio(02062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci publicacio plantilla respostes exercici 27.05.2021(28052021) 
AUX. INFERMERIA: Modificacio designacio membres del tribunal(17052021) 
AUX. INFERMERIA: Llistat admesos definitiu, constitucio tribunal i data primer exercici(07052021) 
AUXILIARS INFERMERIA: Llistat admesos prov i designacio tribunal(16.10.2020) 
OPERARIS/IES DE NETEJA:Llistat prov. i designacio tribunal(02.10.2020) 
DIRECTOR-CENTRE: Rec. reposicio i modificacio ordre borsa 
DIRECTOR/A CENTRE: Constitucio borsa(23.06.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anuncio rdos def baremacion meritos(14.02.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats totals provisionals(07.02.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats def 2 exercici f. oposicio(29.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Anunci rdos. 2 exercici(23.01.2020)  
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci definitiu resultats 1er exercici(15.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats 1er exercici(14.01.2020)  
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci plantilla correctora definitiva(14.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Plantilla correctora provisional 1er exercici(10.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Admesos definitiu,data constitucio tribunal i prova selectiva 
DIRECTOR/A CENTRE. Llistat admesos prov. i designacio tribunal(publicat 29.11.19) 
Anunci BOP(26.10.19) 
Modificacio bases especifiques 
Bases específiques 


Data:
28/05/19
Oferta:
BORSA COMPLEMENTARIA AUX. OCUPACIONALS/CUIDADORS
Tasques:
Borsa complementària aux ocupacionals/cuidadors
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Constitucio borsa complementaria aux. ocupacionals/cuidadors 
Anunci resultat revisio i proposta constitucio borsa 
Anunci baremacio merits(25.10.19) 
Revisio examen(11.10.19) 
Resultat exercici fase oposicio(Publicat 04.10.19) 
Llistat admesos def. i data prova(publicat 13.09.19) 
Llistat admesos i exlosos i designacio tribunal(Publicat 02/08/2019) 
Publicacio BOP 
Bases específiques 


Data:
11/10/18
Oferta:
BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PERSONAL D'INFERMERIA OACSE
Tasques:
Borsa d'ocupació temporal personal d'infermeria OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci resolucio constitucio borsa personal d infermeria OACSE 
Resultats definitius valoracio merits 
Resultats provisionals valoracio merits 
Llistat definitiu admesos i constitucio tribunal qualificador 
Llistat provisional d admedsos del procés de selecció de la borsa de treball de personal d infermeria de l OACSE 
Bases Especifiques Borsa DUEs 


Data:
25/05/17
Oferta:
BORSA AUXILIAR OCUPACIONAL/CUIDADOR
Tasques:
Borsa de treball d'auxiliar ocupacional/cuidador centres OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci constitucio borsa aux. ocupacionals/cuidadors 
Anunci revisio valoracio merits i puntuacions totals 
Annunci resultats baremació mèrits 
Anunci resultats totals fase oposicio i apertura plaç presentacio merits 
Anunci resultats segon exercici fase oposició 
Plantilla correctora definitiva, resultats primer exercici i data segon exercici 
Plantilla correctora provisional 
Modificació tribunal 
Llistat definitiu admesos i exclosos i data primer exercici 
Llistat provisional admesos i exclosos (fi esmenes 27.12.2017) 
Annex sol·licitud 
Sol·licitud Proves Selectives 
BOP 9.09.2017 (Finalitza el termini 6.10.2017) 
Bases específiques constitució de borsa Auxiliar ocupacional/cuidador