Data:
28/12/23
Oferta:
Anunci oferta d'ocupació pública 2023
Tasques:
Anunci oferta d'ocupació pública 2023
Places:
1
Documents
de l'oferta de treball
ANUNCI 2023 


Data:
28/11/23
Oferta:
Proces selectiu borsa TAG-OACSE
Tasques:
Proces selectiu borsa TAG-OACSE
Places:
1
Documents
de l'oferta de treball
Resultats 1er exercici i data 2n exercici(19022024) 
Anunci plantilla provisional(09022024) 
Anunci data 1er exercici prova selectiva(02022024) 
Anunci constitució tribunal TAG 
Admesos def i designacio tribunal(12.01.2024) 
Anunci admesos provisional(18122023) 
BOP 25112023(ult dia presentacio instancies 12.12.2023) 
Anunci bases borsa treball TAG(OACSE) 


Data:
29/12/22
Oferta:
Procés selectiu d’estabilització d'auxiliars cuidadors
Tasques:
Procés selectiu d’estabilització d'auxiliars cuidadors
Places:
41
Documents
de l'oferta de treball
BOE 13012023(ult dia presentacio instancies 10.02.2023)) 
cuidadors 


Data:
29/12/22
Oferta:
Procés selectiu d’estabilització de personal de serveis en general
Tasques:
Procés selectiu d’estabilització de personal de serveis en general
Places:
15
Documents
de l'oferta de treball
BOE 13012023(ult dia presentacio instancies 10022023)  
general 


Data:
29/12/22
Oferta:
Procés selectiu d’estabilització de personal tècnic
Tasques:
Procés selectiu d’estabilització de personal tècnic
Places:
10
Documents
de l'oferta de treball
BOP 17.02.2024(Fisioterapeuta) 
BOP 17.02.2024(INFERMERS-ES) 
BOP 17.02.2024(Educador social) 
BOP 17.02.2024(Animador social) 
Resultat final concurs t social(16062023) 
Resultat final concurs psicolegs-es(16062023) 
Anunci treballadors socials baremacio merits(17052023) 
Anunci psicolegs baremacio merits(17052023) 
BOP 18.04.2023(Treballadors-es socials) 
BOP 15.04.2023(Psicolegs-ogues) 
BOE 13012023(ult dia presentacio instancies 10022023)  
tecnic 


Data:
29/12/22
Oferta:
Procés selectiu d’estabilització d'administratiu
Tasques:
Procés selectiu d’estabilització d'administratiu
Places:
1
Documents
de l'oferta de treball
resolucio_convocatoria_primer_examen_proces_selectiu_administratiu 
BOP 17.02.2024(Admesos provisional) 
BOE 13012023(ult dia presentacio instancies 10022023) 
administratiu 


Data:
29/12/22
Oferta:
Procés selectiu d’estabilització d'auxiliar administratiu
Tasques:
Procés selectiu d’estabilització d'auxiliar administratiu
Places:
1
Documents
de l'oferta de treball
BOE 13012023(ult dia presentacio instancies 10022023) 
auxiliar 


Data:
23/03/22
Oferta:
Proces selectiu TAG(OACSE)
Tasques:
Proces selectiu TAG(OACSE)
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci constitucio borsa TAG(24.01.2023) 
Anunci baremacio merits(23122022) 
Anunci obertura sobres i termini presentacio merits(29112022) 
Anunci resultats 2n exercici(21112022) 
Anunci obertura sobres i data 2n exercici(27102022)  
Anunci resultats definitius 1er exercici(26102022) 
Anunci valoracio al·legacions 1er exercici(26102022) 
Anunci modificacio data obertura de sobres(25102022) 
Anunci resultats 1er exercici(20.10.2022) 
Llistat admesos def i data constituc tribunal i prova selectiva(14092022) 
Llistat admesos prov. i designacio tribunal(01.07.2022) 
Anunci BOP 12042022(Finalitza el termini el 29.04.2022) 
TAG(OACSE): Bases específiques creacio borsa de treball(23032022) 


Data:
10/02/20
Oferta:
BORSES OCUPACIO OACSE: COORDINADOR/A-SUBDIRECTOR/A CENTRE
Tasques:
Borses ocupació OACSE: Coordinador/a-Subdirector/a de centre.
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
AUX DE CUINA: Identificacio aspirants i termini aportacio de merits(03112022) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci constitucio borsa(11022022) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci baremacio merits(02022022) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci inici fase concurs(01122021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci resultats 2n exercici(18112021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci resultats 1er exercici(03112021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci data prova selectiva(30092021) 
COORDINADOR-A/SUDIRECTOR-A: Anunci rectificacio llistat admesos definitiu(21.06.2021) 
COORDINADOR-SUBDIRECTOR: Anunci suspensio prova selectiva(06.10.2020) 
COORDINADOR-SUDIRECTOR-A: Llistat admesos definitiu i data const. tribunal i prova selectiva 
COORDINADOR/A- SUBDIRECTOR/A:Llistat admesos prov. i designacio tribunal(07.02.2020) 


Data:
22/07/19
Oferta:
BORSES OCUPACIO OACSE
Tasques:
 Borses d'ocupacio OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
AUX DE CUINA:Constitucio de borsa(28112022) 
AUX DE CUINA:Resultats fase concurs de mèrits(16112022) 
AUX DE CUINA:Resultats fase oposicio i data obertura sobres(28102022) 
AUX DE CUINA:Llistat admesos def,constitucio tribunal i data prova selectiva(30092022) 
AUXILIAR DE CUINA:Llistat admesos prov i designacio tribunal(21092022)  
OPER. NETEJA: Anunci constitucio borsa(30072021) 
OPER NETEJA: Anunci resultat revisiO i proposta constitucio borsa(29072021) 
OPER. NETEJA:Anunci baremacio merits(22072021) 
OPER. NETEJA:Anunci resultats definitius fase oposicio(13072021) 
OPER. NETEJA: Anunci resultats fase oposicio(07072021) 
AUX. INFERMERIA: Anunci constitucio borsa (28062021) 
OPER. NETEJA: Modificacio data constitucio tribunal(23062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci resultat reviso i proposta constitucio borsa(22062021) 
OPER. NETEJA: Llistat admesos definitiu, constitucio tribunal i data prova selectiva(18062021)  
AUX INFERMERIA: Anunci baremacio merits(18062021) 
AUX INFERMERIA:Anunci resultat definitiu fase oposicio(08062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci resultat exercici fase oposicio(02062021) 
AUX. INFERMERIA:Anunci publicacio plantilla respostes exercici 27.05.2021(28052021) 
AUX. INFERMERIA: Modificacio designacio membres del tribunal(17052021) 
AUX. INFERMERIA: Llistat admesos definitiu, constitucio tribunal i data primer exercici(07052021) 
AUXILIARS INFERMERIA: Llistat admesos prov i designacio tribunal(16.10.2020) 
OPERARIS/IES DE NETEJA:Llistat prov. i designacio tribunal(02.10.2020) 
DIRECTOR-CENTRE: Rec. reposicio i modificacio ordre borsa 
DIRECTOR/A CENTRE: Constitucio borsa(23.06.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anuncio rdos def baremacion meritos(14.02.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats totals provisionals(07.02.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats def 2 exercici f. oposicio(29.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Anunci rdos. 2 exercici(23.01.2020)  
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci definitiu resultats 1er exercici(15.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci resultats 1er exercici(14.01.2020)  
DIRECTOR/A CENTRE: Anunci plantilla correctora definitiva(14.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Plantilla correctora provisional 1er exercici(10.01.2020) 
DIRECTOR/A CENTRE:Admesos definitiu,data constitucio tribunal i prova selectiva 
DIRECTOR/A CENTRE. Llistat admesos prov. i designacio tribunal(publicat 29.11.19) 
Anunci BOP(26.10.19) 
Modificacio bases especifiques 
Bases específiques 


Data:
28/05/19
Oferta:
BORSA COMPLEMENTARIA AUX. OCUPACIONALS/CUIDADORS
Tasques:
Borsa complementària aux ocupacionals/cuidadors
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Constitucio borsa complementaria aux. ocupacionals/cuidadors 
Anunci resultat revisio i proposta constitucio borsa 
Anunci baremacio merits(25.10.19) 
Revisio examen(11.10.19) 
Resultat exercici fase oposicio(Publicat 04.10.19) 
Llistat admesos def. i data prova(publicat 13.09.19) 
Llistat admesos i exlosos i designacio tribunal(Publicat 02/08/2019) 
Publicacio BOP 
Bases específiques 


Data:
11/10/18
Oferta:
BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PERSONAL D'INFERMERIA OACSE
Tasques:
Borsa d'ocupació temporal personal d'infermeria OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci resolucio constitucio borsa personal d infermeria OACSE 
Resultats definitius valoracio merits 
Resultats provisionals valoracio merits 
Llistat definitiu admesos i constitucio tribunal qualificador 
Llistat provisional d admedsos del procés de selecció de la borsa de treball de personal d infermeria de l OACSE 
Bases Especifiques Borsa DUEs 


Data:
25/05/17
Oferta:
BORSA AUXILIAR OCUPACIONAL/CUIDADOR
Tasques:
Borsa de treball d'auxiliar ocupacional/cuidador centres OACSE
Places:
0
Documents
de l'oferta de treball
Anunci constitucio borsa aux. ocupacionals/cuidadors 
Anunci revisio valoracio merits i puntuacions totals 
Annunci resultats baremació mèrits 
Anunci resultats totals fase oposicio i apertura plaç presentacio merits 
Anunci resultats segon exercici fase oposició 
Plantilla correctora definitiva, resultats primer exercici i data segon exercici 
Plantilla correctora provisional 
Modificació tribunal 
Llistat definitiu admesos i exclosos i data primer exercici 
Llistat provisional admesos i exclosos (fi esmenes 27.12.2017) 
Annex sol·licitud 
Sol·licitud Proves Selectives 
BOP 9.09.2017 (Finalitza el termini 6.10.2017) 
Bases específiques constitució de borsa Auxiliar ocupacional/cuidador