ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA

 
  RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA EN ELS CENTRES DE L'OACSE.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEIS MÈDICS

 
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÈDICS PROFESSIONALS EN ELS CENTRES DEL OACSE.